Kontakta oss

Ordförande
Lasse Jochnick
Mobil: 070 301 00 31
ordforande@brustholmarna.se

Vice ordförande/ Medlemsansvarig
Paula Hasselgren
Mobil: 070 049 43 99
viceordforande@brustholmarna.se
medlemsansvarig@brustholmarna.se

Sekreterare
Karin Widlund
Mobil: 070 813 75 12
sekreterare@brustholmarna.se

Kassör
Torbjörn Sällfors
Mobil: 070 720 03 70
kassor@brustholmarna.se

Hamnkapten/Indendent
Jan Heed
Mobil: 073 384 87 01
hamnkapten@brustholmarna.se

IT-ansvarig
Ingela Claesson
Mobil:070 987 04 71
itansvarig@brustholmarna.se

Klubbmästare/Ledamot
Gunnar Johansson
Mobil: 070 568 22 01
klubbmastare@brustholmarna.se